O mně/ Alica Sopková

About me 01

Jsem živnostník, v současné době pracuji jako restaurátor kulturních památek, převážně v Praze. Má práce zahrnuje různé řemesla, počínaje malbou, kamenictvím/ sochařstvím až po pozlacovačské práce. Momentálně pracuji a bydlím v Praze, no nevidím problém vycestovat za prací i za hranice České republiky.

Mám ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Výtvarná výchova, no má praxe více souvisí s mým středoškolským vzděláním- kamenosochařstvým/ restaurováním. Můj život doprovází má záliba v umění, což je také těsně spjato s mým povoláním.

About me/ Alica Sopková

I am self-employed and currently work as a restorer of cultural monuments in Prague and  the surrounding area. My work includes various crafts, from painting, stonework/sculpture to gilding. Though based in Prague, I do not see any problem traveling to work abroad.