Malířství

Malířství zahrnuje kompletní služby od úpravy povrchu plochy, jako je čištění stěn interiérů, ale taky plášťů budov, nebo vybraných předmětů a následné nanášení barev různými natěračskými technikami. Například pomocí šablon-aplikace různých vzorů, klasické nátěry štětcem- jednotlivé plochy, případně namalování vybraného obrázku dle předlohy v jakýkoliv velikosti (možnost nechat si navrhnout vlastní předlohu umělcem), nebo taky velkoplošná písmo-malba a malba na sklo.

Painting

Painting includes complete services ranging from surface treatment, such as cleaning the walls of interiors as well as building shells or selected objects and subsequent application of paints by various painting techniques. For example, using templates – application of various patterns, classic paint brushes – individual surfaces, or painting a selected picture of any size (including the possibility of having your own artwork designed by the artist), or large font-painting and glass painting.

Venus- Dimensions

Venus- Dimensions

Outside Painting

Commercial for a Construction company

Hand Painting

The Information system in Bulding

Další práce

Pinting from old photo

The Family- Pinting from old photo

Wall Painting

Interior of the hotel 01

Další práce